Pudding vải tắc

Pudding vải tắc

Số lượng: 20 cái/tray

Mô tả: 

Sữa trứng được làm đông béo thơm ăn kèm sốt vải tắc chua chua ngọt ngọt có mùi vải đặc trưng. 20 cái/phần