Bông lan chà bông trứng muối

Bông lan chà bông trứng muối

Mô tả: 

Bông lan chà bông trứng muối với cốt bánh bông lan mềm, xốp, thơm, nhân trứng muối, phủ chà bông đậm đà