Bánh bông lan bắp

Bông lan bắp

Số lượng: 20 cái/tray

Mô tả: 

Bánh bông lan mềm cùng vị bắp ngọt thanh